VvE Belang: De eerste landelijke week van de VvE

VvE Belang organiseert een uniek digitaal evenement: de Landelijke Week van de VvE. Deze wordt georganiseerd van 25 tot 29 januari 2021. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Wat hebt u daaraan?
U weet natuurlijk dat het bestuur van uw VvE zich het hele jaar inspant om het gebouw goed te onderhouden.
De VvE staat ook bij de overheid stevig op de agenda, want er komt heel wat op ons af. We willen hier allemaal prettig en veilig blijven wonen, en liefst worden onze appartementen méér waard. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om daarvoor te zorgen: hoe kunnen we de energiekosten omlaag brengen en tegelijkertijd comfortabel wonen in een aantrekkelijk gebouw?
Dat is ook voor ú interessant. Het gebouw is tenslotte van ons allemaal!

Zonnepanelen; juridische of bouwkundige vragen?
Misschien hebt u vragen over het onderhoud en het beheer. Of over de (toekomstige) energievoorziening. Zijn zonnepanelen een goed idee voor onze VvE? En moeten we misschien het huishoudelijk reglement eens aanpassen? Reserveren we wel genoeg voor het onderhoud van ons complex? Tijdens de Landelijke Week van de VvE krijgt u veel informatie van de VvE Zonnecoach, van juristen en bouwkundigen. Stof voor een gedachtewisseling binnen onze VvE!

Lekker makkelijk
Een groot aantal bedrijven presenteert zich tijdens deze week, en u kunt de deelnemers ‘live’ vragen stellen. Gewoon thuis, zonder gedoe met mondkapjes in het ov, en zonder parkeerkosten en files.
Gewoon thuis, in uw luie stoel, ziet u hoe iedere dag wordt geopend door enkele bekende Nederlanders. Daarna volgt een boeiend programma waar we veel van kunnen opsteken.

Meld u aan!
Net als uw bestuur wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die op ons af komen. Iedereen mag zich dus deelnemen aan deze week.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden. U ontvangt begin januari een link waarmee u de hele week kunt meepraten, informatie opvragen en kunt deelnemen aan interessante presentaties en workshops.