Blog

Reserveren voor groot onderhoud: hoe zit het nu precies?

Reserveren voor groot onderhoud: hoe zit het nu precies?

Er gaat bijna geen enkele Algemene Ledenvergadering van een VvE (Vereniging van Eigenaars) voorbij of het komt wel ter sprake en/of leidt tot een discussie: de hoogte van het saldo in het reservefonds voor groot onderhoudsposten(de gevel, het dak of de...

Stemverhouding bij besluitvorming in de ALV

Het komt niet heel vaak voor, maar onlangs gebeurde het dan toch: in een ALV van een VvE waren 70 stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd via een volmacht. Die 70 stemmen vormden een meerderheid. Er was dus sprake van een rechtsgeldige vergadering. ...

Taak van de kascommissie

Het is geen vaak terugkerend issue, maar de vraag wordt toch wel eens gesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV): wat is precies de taak van een kascommissie? Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben de leden van deze commissie? Wat...