Bedrijfsfilosofie

Ons bureau is als extern bestuurder werkzaam voor ca. 75 Verenigingen van Eigenaren in Limburg en Brabant.

De persoonlijke contacten met bestuursleden en individuele eigenaren achten wij van wezenlijk belang bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) krijgt de beschikking over een eigen accountmanager, die verantwoordelijk is voor een goede communicatielijn met de bestuursleden. Persoonlijk contact staat bij ons centraal in onze dienstverlening.

De accountmanager behandelt alle voorkomende vragen, meldingen of  klachten  van de leden en zorgt voor correcte afhandeling.

Wij begeleiden Verenigingen van Eigenaren in het hebben van een solide financiële administratie die erop gericht is dat alle voorgenomen uitgaven voor dagelijks en periodiek groot onderhoud kunnen worden gedaan, de eigenaarsbijdragen worden geïnd en alle rekeningen tijdig worden betaald.

Alle financiële zaken zijn inzichtelijk voor de leden en worden jaarlijks tijdens  de Algemene Leden Vergadering (ALV) gepresenteerd. Alleen op deze wijze kunnen weloverwogen besluiten worden genomen.