Financiële en administratieve dienst


Zonder een goede administratie kan een VvE niet functioneren. Het invoeren en actueel houden van het ledenbestand en het verwerken van de verkoopmutaties zijn van belang. Ook vindt er nauw contact met de aannemer en/of makelaar plaats (bij een startende VvE) en met notaris (bij bijv. verkoop van een appartement binnen het complex).
De Jaarrekeningen dienen tijdens de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd te worden. Daaraan gaat in de meeste gevallen een Kascontrole vooraf. Bij verkoopmutaties moeten de doelreserves opgegeven worden. De balans dient helder en correct opgesteld te zijn. Met deze module wordt de VvE alle zorg over de financiële administratie uit handen genomen. Daar hoort o.a. ook de maandelijkse incasso van de servicekosten en de betaling van rekeningen bij. Elke VvE heeft dan ook haar eigen bankrekeningen, een rekening courant voor de lopende bankbetalingen en een spaarrekening, waar reserves opgebouwd worden.

Verder wordt erop toegezien dat onderhoud  en energiecontracten actueel worden gehouden.