Bestuursdienst

Adviesfunctie aan het bestuur of participatie in het bestuur van uw VvE
Het voorbereiden en organiseren van o.a. de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en het adviseren en ondersteunen van het bestuur behoren tot ons standaard-takenpakket.

De inhoudelijke bepalingen van de  Splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement van de VvE vormen de basis van alle werkzaamheden. Door onze jarenlange ervaring en expertise in het begeleiden van VvE’s  bereiken we een goede samenwerking tussen de leden en het bestuur van de vereniging.