Berichten

VvE Belang: De eerste landelijke week van de VvE

VvE Belang organiseert een uniek digitaal evenement: de Landelijke Week van de VvE. Deze wordt georganiseerd van 25 tot 29 januari 2021. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Wat hebt u daaraan?U weet natuurlijk dat het bestuur van uw VvE zich het hele jaar inspant om…

Gratis edities van het VvE Magazine

VvE Belang geeft ieder kwartaal het vakblad ‘VvE Magazine’ uit, hierin staan een groot aantal artikelen over dagelijkse, praktische VvE-aangelegenheden. Dit is voor VvE’s een aantrekkelijk, rijk geïllustreerd blad met alle informatie over financiële, juridische en bouwkundige zaken in heldere, toegankelijke artikelen. Plus interviews met…

Verduurzaming VvE’s Gemeente Maastricht

Verduurzaming VvE’s Gemeente Maastricht De Gemeente Maastricht probeert een actieve bijdrage te leveren in het verduurzamen van een VvE-complex. Voor het uitzoeken van de mogelijkheden om een appartementencomplex zo energiezuinig en duurzaam mogelijk te maken heeft de Gemeente Maastricht een energiebalie voor VvE’s opgestart. Daarnaast…

Reserveren voor groot onderhoud: hoe zit het nu precies?

Reserveren voor groot onderhoud: hoe zit het nu precies? Er gaat bijna geen enkele Algemene Ledenvergadering van een VvE (Vereniging van Eigenaars) voorbij of het komt wel ter sprake en/of leidt tot een discussie: de hoogte van het saldo in het reservefonds voor groot onderhoudsposten(de…

Taak van de kascommissie

Taak van de kascommissie Het is geen vaak terugkerend issue, maar de vraag wordt toch wel eens gesteld tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV): wat is precies de taak van een kascommissie? Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben de leden van deze commissie? Wat is er wettelijk…

Stemverhouding bij besluitvorming in de ALV

Het komt niet heel vaak voor, maar onlangs gebeurde het dan toch: in een ALV van een VvE waren 70 stemmen aanwezig dan wel vertegenwoordigd via een volmacht. Die 70 stemmen vormden een meerderheid. Er was dus sprake van een rechtsgeldige vergadering. Anders gezegd, er konden…