Opstart en activatie van een VvE

Bij een nieuwbouwproject zijn kopers oftewel de toekomstige leden van de VvE nauwelijks op de hoogte wat een Vereniging van Eigenaren inhoudt, wij helpen graag om dat proces te begeleiden.

Zo moet  bijvoorbeeld een bestuur en beheerder van de Vereniging worden gekozen, er dienen onderhoudscontracten afgesloten te worden en  een begroting opgesteld te worden met daaraan gekoppelde maandelijkse voorschotbijdragen. Ook moeten de algemene publiek toegankelijke delen van het gebouw worden opgeleverd.

In een eerste bijeenkomst  van de Vereniging van Eigenaren worden de eigenaren geïnformeerd over het reilen en zeilen van de Vereniging. Tijdens deze bijeenkomst kan eventueel een bestuur samengesteld worden, die dan de eerste officiële Algemene Leden Vergadering kan voorbereiden.

Opstart samenwerking met nieuwe VvE
Wij bieden een compleet Plan van Aanpak bij de opstart van een nieuwe Vereniging van Eigenaren. Daarbij moet u denken aan:

  • Het verrichten van een “nul meeting” van uw appartementsgebouw zodat het bestaande Meer Jaren Onderhoudsplan kan worden geactualiseerd;
  • Het volledig doorlichten van de financiële administratie;
  • Graag nemen we kennis van de wijze van samenwerking tussen bestaande bestuursleden en commissies;
  • Graag laten we u kennis maken met de medewerkers op ons kantoor.