Onafhankelijkheid

Wij garanderen u dat onze rol zich strikt beperkt tot Bestuurder/Administratief Beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Wij beperken ons tot het besturen van de Vereniging en zullen geen individuele beheerstaken of andere makelaarstaken op ons nemen.

Ons bureau fungeert niet als makelaar en/of vermogensbeheerder en wij treden niet op als intermediair bij verzekeringspolissen. Deze werkzaamheden laten wij over aan andere partijen.

In volstrekte onafhankelijkheid kunnen wij dan ook hun verrichtingen beoordelen en het belang van onze Verenigingen behartigen.

Branchevereniging

Ons bureau is aangesloten BVVB (Branche voor VVE Beheerders). Bijgaand vindt u een link naar de Dienstenwijzer: http://www.bvvb.nl/collectief-afm/dienstenwijzer