Financieel & administratief beheer

Zonder een goede administratie kan een VvE niet functioneren. Adviesbureau Vertommen verzorgt voor een VvE het volledige administratieve beheer. De werkzaamheden die wij uitvoeren zijn:

  • Het verzorgen van de volledige administratie inclusief het incasseren en administreren van de door de leden verschuldigde voorschot- en extra bijdragen.
  • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in betaling van de eigenaarsbijdragen. Het nemen van noodzakelijke maatregelen (na machtiging van de VvE) om bijdragen te incasseren.
  • Na akkoord door de VvE worden betalingen verricht voor de VvE.

Na afloop van een boekjaar stelt Adviesbureau Vertommen een jaarrekening op. Dit bestaat uit een balans per einde boekjaar, een exploitatierekening en een begroting voor het komende boekjaar. De jaarrekening wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) toegelicht door een van onze medewerkers. Wij stellen de kascontrolecommissie in de gelegenheid om voorafgaand aan de ALV de jaarlijkse controle uit te voeren.

Tevens is het invoeren en actueel houden van het ledenbestand van groot belang. Wij onderhouden het contact met een notaris zodra een appartementsrecht binnen een VvE wordt verkocht. Nieuwe leden zullen wij schriftelijk informeren over alle relevante zaken over uw VvE.

Indien de VvE het administratief beheer professioneel wil uitbesteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres. De VvE kan er zeker van zijn dat haar administratie op betrouwbare en vakkundige wijze beheerd worden.