Bestuurlijk beheer

Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging van Eigenaren. De ervaring leert – ook al voor de continuïteit – dat een bestuur het beste uit de Eigenaren gekozen kan worden. Dat vergroot de betrokkenheid van de leden. Wanneer dit niet mogelijk is, nemen wij de bestuurstaak graag op ons. Bijvoorbeeld tot het moment dat de Eigenaren wel zelf een bestuur (kunnen) vormen.

Daarnaast kunnen wij ook samen met enkele leden het bestuur van een VvE vormen. Ons bureau heeft jarenlange ervaring en expertise in de branche van Verenigingen van Eigenaren. Het adviseren en ondersteunen van het bestuur behoort tot ons standaard takenpakket. Hiertoe verzorgen wij:

  • Het organiseren van de Algemene Ledenvergadering (ALV) alsook alle correspondentie hieromtrent;
  • Het toezicht op het naleven van de regels zoals staan beschreven in het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement. Ook waarborgen wij de tijdens een ALV genomen besluiten;
  • De begeleiding bij het opstellen en/of aanpassen van een huishoudelijk reglement;
  • Het up-to-date houden van alle gegevens van de VvE in het register van de Kamer van Koophandel.