Onderhoud aan CV-installatie alleen door gecertificeerd bedrijf

Onderhoud aan CV alleen door gecertificeerd bedrijf

Laat u volgend jaar onderhoud plegen aan uw cv-installatie? Of komt er een nieuwe installatie?
Die mag na 1 april 2023 alleen worden onderhouden of geïnstalleerd door een CO-gecertificeerd installatiebedrijf.

Na 1 april mogen bedrijven zonder CO-certificaat geen gasverbrandingsinstallatie meer onderhouden, repareren en plaatsen*.
Dat is bepaald in het wettelijke CO-stelsel. Doel: het voorkómen van ongevallen met koolmonoxide. 

Verkeerd of ondeskundig onderhoud kan leiden tot lekken in de installatie, waardoor koolmonoxide in de woning kan komen. Koolmonoxide is heel gevaarlijk: het is onzichtbaar en reukloos. Als u iets merkt van een koolmonoxidevergiftiging, is het vaak al te laat.

*tot 100 kW of kleiner dan 100 kW geldt de CO-vrij certificering, vanaf 100 kW is de SCIOS certificering uit de activiteiten regeling milieubeheer van toepassing. (artikel 3.7m)

Uitgesteld

Het was de bedoeling om het CO-certificaat al op 1 januari a.s. verplicht te stellen. Dat is niet gelukt, omdat er te weinig certificeringsinstanties zijn die de certificaten mogen uitreiken. Daardoor zijn er nu nog te weinig gecertificeerde installatiebedrijven.

De installatiebranche heeft daarom uitstel gekregen tot 1 april 2023.

 

Bron: VvE Belang, nieuwsbrief december 2022